Ja, er zijn enkele regels en voorschriften waarmee rekening moet worden gehouden bij het wrappen van een auto. Deze kunnen variëren afhankelijk van de locatie en de wetgeving, maar kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van reflecterende materialen voor veiligheid, het vermijden van het bedekken van essentiële verlichtings- en kentekenplaatgebieden, en het naleven van de voorschriften voor reclame op voertuigen.