LED-frames moeten voldoen aan verschillende veiligheids- en regelgevende normen, afhankelijk van het land en de toepassing. Enkele algemene eisen waaraan LED-frames moeten voldoen, zijn onder meer:

  • Elektrische veiligheid: LED-frames moeten voldoen aan de relevante elektrische veiligheidsnormen en voorschriften om brandgevaar en elektrische schokken te voorkomen.
  • EMC-richtlijnen: LED-frames moeten elektromagnetische compatibiliteit (EMC) hebben om storingen te voorkomen en te voldoen aan de EMC-richtlijnen van het desbetreffende land.
  • Milieunormen: LED-frames moeten voldoen aan milieunormen met betrekking tot het gebruik van materialen, recycling en energie-efficiëntie.