Voor het wrappen van een boot is professionele apparatuur nodig. Om beschadigingen te voorkomen en een strak en egaal resultaat is daarnaast kennis en ervaring benodigd. We raden het daarom dan ook af om zelf een boot te wrappen.